Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Mocht u onderdelen van de site ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, ofwel waarvan u bezwaar heeft tegen publicatie, dan wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Mocht u enige informatie en/of materialen aantreffen waarvan u de rechthebbende bent en dit niet vermeld ziet staan verzoek ik u om contact op te nemen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, de met download aangemerkte documenten voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.


Met speciale dank aan
Joke Hartman - Cieraad
Sander Heutinck
Joy Workum

 

Fotografie, vormgeving en geluids- en beeldmateriaal

met dank aan

Annemie Augustijns
C.Bal
Adrian Balmer
Coen Blacquiere
Jelle Brandsma
Eric Brinkhorst
Marcel Bos
Pan Sok 
C.O.V Scheveningen
Jacqueline Gunn
Ruud van der Heiden
Carla Kramer
Luzerner Theater
Deen van Meer
Deo Cantemus
Jean-Philippe Lefebvre
Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf NV
De Nederlandse Opera
Gijs Proost
Claudia Prieler
Jaap Spieker
Stenden Hogeschool/ CHN
Richard Van Schoor
Vincent Veldhoven
Alex Vermeulen
Ruud Voest
Jos Vranken
A.Wieberdink
Tjalling Wijnstra
Jan Wilbers
Harm Witteveen
Willy Witteveen
Barbara Wortkon
Jan-Evert Zondag